Asistenční systémy vozidel a jejich funkce

Bezpečnost silničního provozu se stává v posledních letech stále důležitější. Tomu jdou naproti i moderní technologie, respektive aktivní a pasivní bezpečnost vyvíjená speciálně pro použití v automobilovém průmyslu. Prvky pasivní bezpečnosti, přestože se neustále modernizují, mají svůj daný počet a málokdy zaznamenáme jejich nárůst. Na scénu však řadu let přichází mnoho prvků aktivní bezpečnosti, a to v různých podobách od různých výrobců a automobilek. Snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu však nezajistí pouze plně vybavené vozidlo moderní technikou. Lidský faktor bude ještě významnou dobu ovlivňovat bezpečnost silniční dopravy. I proto bychom měli věnovat pozornost moderním bezpečnostním systémům uvnitř vozidel z hlediska jejich funkcí a správného ovládání řidičem. Pro znázornění vývoje moderních technologií v automobilovém průmyslu jsou zásadní 4 zástupci prvků aktivní bezpečnosti vozidla: ABS, ESP, Front Assist a Lane Assist. 

Asistenční systémy vozidel a jejich funkce

Asistenční systémy vozidel a jejich funkce

ABS (Anti-lock Braking System)

Systém ABS zabraňuje zablokování kol při brzdění tím, že automaticky reguluje brzdnou sílu v třmenech. Při zablokování kola by totiž došlo ke ztrátě adheze mezi pneumatikou a vozovkou, tím by se stalo vozidlo neřiditelné. Každé kolo má vlastní snímač otáček, který dává řídící jednotce informace o rychlosti otáčení jednotlivých kol. Pokud řídící jednotka dostane signál, že je kolo blokováno, krátkodobě sníží tlak v brzdovém systému a tím uvede kolo znovu do pohybu. Vozidlo s ABS je tak možné řídit otáčením volantu i během silného brzdění.

ESP (Electronic Stability Programme)

Elektronický stabilizační systém pomáhá zvládnout kritické jízdní situace. Ke své funkci využívá princip systému ABS, řídící jednotku a řadu snímačů (snímač natočení volantu, snímač otáček všech kol, měřič příčného zrychlení a rotačního momentu setrvačnosti). Na základě permanentně měřených hodnot systém porovnává požadovanou dráhu vozidla se skutečnou. Cílenými brzdnými zásahy vytvoří opačný otáčivý moment, než je moment, který vozidlo dostává do smyku. Při nedotáčivém smyku systém přibrzdí zadní kolo na vnitřní straně zatáčky a sníží tah motoru. Při přetáčivém smyku, systém ESP přibrzdí kolo na vnější straně zatáčky, opět provede zásah do řízení motoru a případně i automatické převodovky.

Front Assist (Přední systém nouzového brzdění)

Front Assist varuje před nebezpečím kolize, eventuálně se automatickým brzděním snaží kolizi zabránit, resp. minimalizovat její následky. Funkci systému zajišťují elektromagnetický radar umístěný vpředu na vozidle a řídící jednotka, která vyhodnocuje vzdálenost a rychlost objektů před vozem. Pokud systém zpozoruje překážku, začne situaci řešit v několika krocích. První fáze je vizuální upozornění řidiče přes displej palubního počítače. Pokud řidič nereaguje, dojde k natlakování brdového systému a spustí se akustické varování, resp. výraznější upozornění. Řidič má připravený brzdový systém s vyšším účinkem a rychlejší reakcí na brzdový pedál. Pokud však stále řidič nereaguje, systém začne automaticky brzdit sám, nejdříve s nižším účinkem, v další fázi s vyšším. Při nižších rychlostech umí nouzová brzda vozidlo zcela zastavit.

Lane Assist (Systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu)

Systém Lane Assist umožňuje prostřednictvím kamery zabudované v čelním okně vozidla sledovat a rozpoznávat vodorovné značení na vozovce. V případě, že automobil začne opouštět jízdní pruh, systém upozorní řidiče a lehkými pohyby na volantu začne sám korigovat řízení. Pokud řidič použije blinkr, systém na vybočení z jízdního pruhu nereaguje. Vyhodnotí situaci jako úmysl řidiče změnit jízdní pruh. Tento systém výrazně přispívá k budoucímu autonomnímu řízení. V současnosti je však stále nutné mít ruce, resp. minimálně jednu ruku, na volantu a řídit, přestože je vozidlo tímto systémem vybaveno.


Evropská komise zavedla ABS do povinné výbavy nových automobilů v roce 2006 a ESP v roce 2011. Systémy Front Assist a Lane Assist jsou povinné od roku 2015, prozatím jen u kategorií vozidel M2, M3, N2, N3 (autobusy a nákladní auta). Bezpečnostní prvky nám bezpochyby pomáhají, avšak mají své limity. Ovlivňujícími faktory jsou vždy rychlost jízdy, kvalita dopravního značení, velikost sledovaného prostoru, čistota senzorů a povětrnostní podmínky. Přestože je vozidlo vybaveno všemi zmíněnými prvky, může dojít ke ztrátě adheze a kontroly nad vozidlem. Řidiči by měli při zhoršené situaci hlavně zpomalit, dodržovat odstup a zvýšit pozornost, protože samotné zvládnutí krizové situace je často obtížné i za pomoci elektronických stabilizačních prvků. Ani moderní vozidla nám totiž nesmrtelnost nezajistí.


Zpět