Auta se na silnicích začnou vzájemně varovat

Dalším krokem na cestě k co nejmenšímu počtu obětí na silnicích a plynulému provozu jsou takzvané inteligentní dopravní systémy. Jsou to řešení, kdy auta komunikují s infrastrukturou kolem sebe, datovými centry i sama mezi sebou. Díky tomu mohou jejich řidiči získat cenné informace o dění v provozu. Automobilky tato řešení už pomalu začínají zavádět.

Auta se na silnicích začnou vzájemně varovat

Nová generace asistenčních systémů využije informace od ostatních aut

O možnostech komunikace mezi auty a silniční infrastrukturou už se mluví dlouho. Tyto systémy jsou ve vývoji již déle než 20 let a třeba německá odnož koncernu General Motors prezentovala rané řešení vzájemné komunikace vozidel v roce 2007. Cesta k autům, která si povídají s okolním světem, je však složitá a zdlouhavá. Důvodů je celá řada, od rychlého vývoje komunikačních technologií po nutnost spolehlivého zabezpečení i celkové standardizace řešení.

Technický návod už existuje

Ještě před koncem minulé dekády odstartoval v rámci Evropské unie projekt C-Roads, který měl za úkol tuto oblast důkladněji otestovat. Jeho součástí jsou i různé české instituce a organizace, které mimo jiné promlouvaly do podoby komunikačních protokolů a použitých řešení. Na základě získaných výsledků připravila EU v závěru roku 2023 upravenou direktivu, která řeší vzájemnou komunikaci aut. Používat se bude nelicencované pásmo 5,9 GHz, v němž mohou fungovat dvě dosud vyvíjené technologie: jednu lze zjednodušeně popsat jako wi-fi pro auta, druhou jako pojízdnou 5G síť.

Nic samozřejmě automobilkám nebrání vymýšlet i vlastní řešení, ale právě standardizace v tomto ohledu přinese kýženou funkčnost. Aby totiž předávání zpráv mezi auty i prvky infrastruktury mělo kýžený dopad, je potřeba, aby si takto dovedlo povídat co nejvíce různých aut a zařízení. Jen pak mohou vozidla svého řidiče spolehlivě varovat, nebo na danou situaci sama zareagovat.

První příklady z praxe

Jak to může reálně fungovat ukazuje již několik let provoz sanitek v Brně, kde řešení založené na komunikaci vozidel s infrastrukturou zavedli právě v rámci projektu C-Roads. Vybrané semafory umí přijímat signál z palubních jednotek vozů integrovaného záchranného systému a podle toho upravit provoz na dané křižovatce. Zjednodušeně řečeno, auta IZS dostanou automaticky zelenou přesně v tom směru, kterým potřebují jet.

Infrastruktura zároveň dovede tuto informaci předat i dalším patřičně vybaveným autům. Ideálně by ji měla s ostatními vozy sdílet i samotná sanitka, pouze ta má totiž k dispozici spolehlivé údaje o své aktuální poloze v reálném čase. Běžnému řidiči se pak například může na displeji objevit varování o tom, ze kterého konkrétního směru se sanitka blíží a kam bude pokračovat. I to už v rámci projektu C-Roads různé instituce v ČR testovaly.

Teď konečně nastává čas, kdy se tato řešení z fáze testování a vývoje dostávají do praxe. Zavedení systému V2V, tedy komunikace na úrovni auto-auto, nedávno oznámila automobilka Volvo. Zatím bude fungovat v Dánsku, brzy by se však měl rozšířit na celou EU. Vozy švédské značky jsou schopny přijímat informace od infrastruktury i z dalších zdrojů, například dopravně informačních center. Auta by tak například měla umět řidiče varovat před nehodou, ke které právě došlo v nejbližším okolí.

Související pojmy

ITS (Intelligent Transport Systems): inteligentní dopravní systémy
C-ITS (Connected Intelligent Transport Systems): propojené inteligentní dopravní systémy
C-Roads: projekt pro testování a vývoj C-ITS v Evropské unii
V2V/C2C (Vehicle-to-Vehicle/Car-to-Car): komunikace vozidla s vozidlem
V2I/C2I (Vehicle/Car-to-Infrastructure): komunikace vozidla s infrastrukturou
V2N/C2N (Vehicle/Car)-to-Network): komunikace vozidla se sítí
V2P/C2P (Vehicle/Car-to-Pedestrian): komunikace vozidla s chodcem
V2D/C2D (Vehicle/Car-to-Device): komunikace vozidla se zařízením
V2G (Vehicle-to-Grid): komunikace vozidla s rozvodnou sítí
V2X/C2X (Vehicle/Car-to-Everthing) – komunikace vozidla se všemi prvky v dopravě
DFRS (Data for Road Safety) – data pro silniční bezpečnost, platforma pro výměnu informací
DRSC a ITS-G5: komunikační technologie založená na standardu IEEE 802.11p provozovaná v pásmu 5,9 GHz
LTE-C2X: komunikační technologie založená na mobilních sítích
Směrnice 2010/40/EU: směrnice o zavádění inteligentních dopravních systémů, definovala mimo jiné systém eCall
Směrnice 2023/2661/EU: doplněk předchozí směrnice


Zpět