Bezpečnostní pásy a jejich funkce

Bezpečností pásy patří k nejdůležitějším bezpečnostním prvkům automobilů. Řadí se mezi vnitřní prvky pasivní bezpečnosti vozidla, zajišťují ochranu posádky v případě nehody. Jejich cílem je udržet těla členů posádky na sedadlech a zabránit tak jejich nežádoucímu pohybu v původním směru a původní rychlostí jízdy vozidla při krizovém brzdění nebo nárazu. Nejznámější jsou tzv. tříbodové bezpečnostní pásy, které najdete na všech sedadlech současných sériových automobilů.

Bezpečnostní pásy a jejich funkce

Bezpečnostní pásy a jejich funkce

Pro dosažení nejnižšího zpomalení musí bezpečnostní pás jistit tělo od úplného počátku vzniku krizové situace po maximální možnou ujetou dráhu vozidla. Správnou funkci bezpečnostního pásu zajistí těsný kontakt pásu s tělem cestujícího. Často kvůli rozdílnému druhu oblečení (zejména v zimních měsících) a vůlí v cívce navíjecího mechanismu bezpečnostních pásů však dochází k mírné volnosti pásu. Tuto volnost bezpečnostních pásů je možné eliminovat manuálně dotažením spodní i horní části pásu.

Vyšší kategorie automobilů mohou být vybavené elektrickým dopínačem, který v případě vyhodnocení blížící se krizové situace bezpečnostní pásy dopne. V případě nárazu se aktivuje pyrotechnicky ovládaný předepínač bezpečnostních pásů, který okamžitě přitáhne pás o zhruba 10 cm a rovnoměrně zachytí tělo v sedadle. Je ukrytý vedle navíjecí cívky a k jeho aktivaci dojde nejčastěji prostřednictvím řídící jednotky airbagů. Při pokynu k aktivaci airbagu je tak současně vydán signál i k aktivaci předepínače bezpečnostního pásu. Cestujícího pás přitáhne pevněji k sedadlu, čímž se účinnost výrazně zvyšuje. Správná funkce bezpečnostního pásu zajistí, aby při čelním nárazu vozidla skončila hlava a hrudník člověka ve středu airbagu až ve správný okamžik.

Z biomechanického hlediska je žádoucí, aby síla v bezpečnostním páse v průběhu srážky nepřekročila hodnotu 5 kN, což odpovídá více než 500 kg. K tomuto účelu se používají omezovače tahu či omezovače zádržné síly. Omezení síly je možné dosáhnout například speciálním švem bezpečnostního pásu, nebo plastickou deformací hřídele v navíječi. V některých automobilech se objevují bezpečnostní pásy se zabudovanými airbagy. Ty se ovšem na trhu neprosadily masově.

Spodní část pásu veďte přímo okolo pasu přes pánevní kosti, nikdy ne přes břicho. Sponu zacvakněte do zámku a úchopem v horní části pásu jej dotáhněte těsně okolo svého těla. Horní část pásu nechte přirozeně vést přes hruď a střed ramene, nikdy ne v blízkosti krku. K tomu využijte výškové nastavení bezpečnostních pásů, u sedadla řidiče a předního spolujezdce je najdete vždy. Pod pásem nemějte žádné tvrdé či ostré předměty, v případě nehody by vás mohli poranit. Překroucené nebo dokonce poškozené pásy nechte ihned vyměnit.


Zpět