Asistenční systémy řidičům nevadí. Uvítali by ale školení

Průzkum mezi českými řidiči možná trochu překvapivě ukázal, že moderní asistenční systémy jako nouzové brzdění, udržování v pruhu nebo hlídání rychlosti v drtivé většině považují za přínos pro bezpečnost na silnicích. Často ale chybí povědomí o tom, jak přesně fungují.

Asistenční systémy řidičům nevadí. Uvítali by ale školení

Čeští řidiči jsou moderním technologiím otevření, uvědomují si jejich přínos.

  • Nejčastěji čeští řidiči vypínají hlídání povolené rychlosti a udržování v jízdním pruhu, i tak se však shodnou na jejich užitečnosti
  • Pásy, airbagy ani ABS už dnes za zbytečnost nepovažuje vůbec nikdo
  • Muži mají o fungování systémů lepší přehled než ženy, víc jim vadí hlídání rychlosti

Dnešní auta kladou na řidiče větší nároky než dříve. Aby z nich dostali maximum v různých situacích, musí se naučit zacházet s množstvím chytrých pomocníků. S tím jim ovšem při nákupu obvykle nikdo nepomůže, a tak není divu, že technologiím ve svém autě mnohdy nerozumí. Potvrdil to průzkum agentury Behavio pro projekt asistencnisystemy.cz, za nímž stojí Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.

Řidiči moc neznají eCall, ale ani ESC

Největší důvěře se podle očekávání těší dlouho zavedené systémy jako bezpečnostní pásy, airbagy či antiblokovací systém ABS. Kolem 90 % lidí přesně ví, jak fungují, a v celém průzkumu se nenašel nikdo, kdo by pochyboval o jejich přínosech. Výrazně nižší už je povědomí o elektronické stabilizaci ESC, která je přitom ve všech nových autech v Evropské unii povinná už od roku 2011. Její funkci zná jen 40 % řidičů, dalších 24 % zná alespoň název.

Přitom podle odborníků je pochopení jednotlivých systémů auta důležité v krizových situacích a odhadu toho, jaké chování lze od auta čekat. Z modernějších asistentů je nejvíce řidičů obeznámeno s fungováním systému udržování v jízdním pruhu (61 % ho zná a 27 % o něm slyšelo), hlídání povolené rychlosti (59, resp. 28 %), autonomního nouzového brzdění (42 a 34 %) a sledování pozornosti řidiče (40 a 36 %). Naopak pouze 31 % lidí ví, jak funguje nouzové volání eCall, 35 % lidí zná jen jeho název a zbytek neví.

Nepřekvapí, že nejlepší přehled o technologických novinkách mají majitelé mladých aut do čtyř let stáří, která mají většinu asistenčních a bezpečnostních systémů přímo v povinné výbavě. I tak to však nejsou zdaleka všichni – fungování udržování v pruhu v této kategorii zná 84 % řidičů, hlídání povolené rychlosti 70 %, nouzového brzdění 67 % a hlídání slepého úhlu 62 %. Pouze 51 % majitelů nových aut je obeznámeno s fungováním ESC a se systémem eCall 47 %, přestože jím jsou vybavena všechna auta vyrobená od roku 2018 dál. Celkově se v bezpečnostních funkcích aut nejlépe vyznají aktivní řidiči kolem 30 až 50 let, nejméně ti starší v důchodovém věku a začínající od 18 do 24 let.


Nespokojených je minimum

Obecně platí, že muži svým autům rozumí o něco lépe. Jak funguje ABS ví 92 % mužů, ale pouze 72 % žen. Ještě větší je rozdíl u ESC, které ovládá více než polovina mužů (53 %) a jen necelá čtvrtina žen (23 %). Obdobně eCall dobře zná 38 % mužů a 23 % žen. Nicméně pokud jde o hodnocení celkového přínosu jednotlivých technologií, obě pohlaví se vesměs shodují. Dokonce i ty systémy, které bývají v diskuzích kritizované jako obtěžující, získaly až nečekaně vysokou podporu.

Nejlepší hodnocení si z moderních asistentů odneslo sledování mrtvého úhlu, které považuje za velmi přínosné 53 % respondentů a za spíše přínosné dalších 40 %. Tři čtvrtiny lidí považují za přínosné také autonomní nouzové brzdění a udržování v jízdním pruhu a 70 % či více kladných hlasů získalo i sledování pozornosti řidiče, SOS volání, hlídání povolené rychlosti a adaptivní tempomat. Ostatní řidiči si hodnocením převážně nebyli jistí.

Za obtěžující nebo vyloženě škodlivé označila významnější část respondentů pouze tři systémy – hlídání povolené rychlosti (12 %), udržování v jízdním pruhu (10 %) a sledování pozornosti řidiče (7 %). V případě hlídání rychlosti byli znatelně kritičtější muži, 12 % z nich ho označilo za obtěžující (u žen to bylo 10 %) a 2 % za škodlivé (žádná žena). I tak však v celkovém součtu jde o poměrně nízká čísla.

Důležitá je osvěta

Na druhou stranu z dat vyplývá, že i část lidí, kteří uznávají prospěšnost moderních asistenčních systémů, jejich funkce vypíná. Z těch, kteří ve svém voze mají hlídání povolené rychlosti, ho třetina deaktivuje nebo používá jen výjimečně, třetina ho využije občas a jen třetina vždy. Nejvíc řidičů vypíná udržování v jízdním pruhu – téměř 40 % ho využije jen výjimečně nebo vůbec.

Zároveň 57 % účastníků uvedlo, že by měli zájem o školení, na kterém by se s bezpečnostními funkcemi svého vozu mohli seznámit, pouze 8 % už na takové akci bylo. V průzkumu odpovídalo 500 aktivních řidičů, napříč všemi věkovými kategoriemi a se zastoupením majitelů aut různého stáří.

Zpět