Pomáhají snížit počty usmrcených a těžce zraněných o desítky procent

Silnice Evropské unie celosvětově patří k nejbezpečnějším. V letech 2001-2014 se snížil počet obětí dopravních nehod o více než polovinu. Přesto však ve státech EU každoročně umírá přes 25 000 osob, celospolečenské ekonomické náklady dosahují až 2,5 procenta HDP.

Přehled nejdůležitějších bezpečnostních systémů automobilů, vč. jejich potenciálu snížit počty usmrcených a názorných animací

Prvky aktivní bezpečnosti

Zabraňují vzniku nehody.

 • Elektronický stabilizační systém

  Minimalizuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem za zhoršených adhezních podmínek či v extrémních jízdních situacích (např. při prudkém vyhýbání se překážce). Jakmile systém zaznamená odchylku od zvolené jízdní stopy (může se jednat např. o začínající smyk), automaticky zasáhne, a tím umožní řidiči udržet si nadvládu nad vozidlem.

  Pokud by byla všechna vozidla vybavena uvedeným systémem, mohlo by dojít ke snížení výskytu fatálních nehod až o jednu třetinu.

  Elektronický stabilizační systém
 • ABS

  Jedná se o systém, který zabraňuje zablokování kola, a tím zlepšuje řiditelnost vozidla při brzdění.

  ABS
 • Asistent jízdy v kolonách

  Sleduje prostor před vozem a v případě hrozící kolize aktivuje brzdový systém pro zmírnění následků potenciální nehody. Systém využívá radar umístěný v přídi vozu, který trvale měří odstup od vozů před sebou. Může pracovat ve čtyřstupňovém režimu. Prvním stupněm je optická výstraha pro upozornění řidiče na nedostatečný odstup. Další stupeň varuje opticky a akusticky a připraví brzdovou soustavu na důrazné brzdění. Ve třetím stupni následuje varovné prudké trhnutí krátkým samočinným přibrzděním a začíná vlastní automatické částečné brzdění. V nejvyšším stupni se přepne brzdový asistent na nejvyšší citlivost, a pokud řidič nereaguje, následuje brzdění o maximální intenzitě. Tím může systém snížit závažnost nehody v závislosti na konkrétní situaci, dokonce může nehodě zcela zabránit.

  Pokud by byla všechna vozidla v Evropě vybavena systémem Front Assistant, ročně by se podařilo zachránit více než 130 životů a počet těžkých zranění by se snížil o 2000.

  Asistent jízdy v kolonách
 • Systém sledování jízdního pruhu

  Tento systém pracuje od rychlosti cca 65 km/hod a snižuje riziko nechtěného opuštění jízdního pruhu. Pokud identifikuje nechtěné opuštění jízdního pruhu, provede korekci a jedoucí vozidla navrací zpět do jízdního pruhu. Nad automatickým zásahem systému má řidič kontrolu a kdykoliv může převzít řízení do vlastních rukou. Je třeba zdůraznit, že systém spolehlivě funguje jen při jasně rozpoznatelném vodorovném dopravním značení. Pokud řidič před přejetím vodorovné dopravní značky zapne ukazatel změny směru jízdy, systém přirozeně nereaguje.

  Pokud by systémem byla vybavena všechna vozidla ve státech Evropské unie, mohlo by být zachráněno až 5 000 lidských životů, navíc by nemuselo dojít k těžkému zranění až 40 000 osob.

  Systém sledování jízdního pruhuv
 • Kontrola mrtvého úhlu

  Systém varuje před vozy nacházejícími se v tzv. mrtvém úhlu. Rozsvícením LED symbolu v příslušném vnějším zpětném zrcátku upozorní řidiče na vozidla nacházející se v mrtvém úhlu nebo blížící se zezadu. Jestliže řidič dá znamení o změně směru jízdy na stranu, kde byl identifikován jiný jedoucí vůz, LED symbol se rozbliká, čímž řidiče upozorní na hrozící nebezpečí.

  K přibližně 10 procentům nehod dochází mezi vozidly jedoucími stejným směrem. Systém tak může snížit počet dopravních nehod mezi jedoucími vozy až o desetinu.

  Kontrola mrtvého úhlu
 • Adaptivní tempomat

  Udržuje nastavenou rychlost jízdy při zachování bezpečného odstupu od vpředu jedoucího vozu. Vozidlo samo zrychluje a brzdí prostřednictvím zásahu do řízení motoru i do činnosti brzd, aby byl permanentně dodržován bezpečný odstup. Potřebná data získává systém od radarového senzoru umístěného v přední části vozu.

  Systém může zabránit vzniku až 13 procent dopravních nehod na dálnicích.

  Adaptivní tempomat
 • Funkce nouzové brzdy City

  Systém sleduje prostor před vozem a je aktivní při nízkých rychlostech (do cca 30-35 km/hod). Pokud hrozí kolize s překážkou před jedoucím vozidlem, systém vůz neprodleně automaticky zabrzdí.

  Funkce nouzové brzdy City
 • Multikolizní brzda

  Zabraňuje tomu, aby vůz po nárazu - neřízen a nebrzděn - pokračoval v jízdě. Tak se výrazně snižuje riziko druhotné kolize. Multikolizní brzda se aktivuje automaticky, bez zásahu řidiče.

  Pokud by všechny automobily v Evropě byly vybaveny systémem multikolizního brzdění, ročně by se snížil počet obětí nehod o 8 %, rovněž tak by se snížil počet těžce zraněných, a to o 4 procenta.

  Multikolizní brzda
 • Systém k rozpoznání únavy řidiče

  Jednou z nejčastějších příčin vzniku nehod je únava řidiče. Podepisuje se na vzniku cca 20 procent závažných dopravních nehod. Systém by měl přispět k redukci jejich vzniku. Tento systém sleduje styl řízení a z případných odchylek usuzuje na pokles koncentrace řidiče. Z toho důvodu v prvních minutách po nastartování motoru analyzuje chování řidiče a získané údaje pak následně využívá při vyhodnocování výkonu řidiče. Výrazné odchylky od charakteristického chování jsou považovány za příznak únavy řidiče. Ten je na uvedenou skutečnost upozorněn rozsvícením vhodného symbolu na přístrojovém panelu.

  Celoevropské zavedení uvedeného systému by mohlo zabránit vzniku bezmála 1 900 nehod se zraněním.

  Systém k rozpoznání únavy řidiče
 • Systém nočního vidění

  Jedná se o systém pro vidění v noci založený na principu infračerveného záření. Řidiči pomocí něj mohou lépe sledovat průběh silnice a zpozorovat ostatní účastníky silničního provozu nebo možné překážky už přibližně na vzdálenost 150 metrů.

  Systém nočního vidění
 • Adaptivní světlomety

  Uvedený systém umožňuje optimalizovat svícení předních světlometů v závislosti na konfiguraci vozovky. Rovněž tak detekuje protijedoucí vozidla a upraví světelný kužel tak, aby nebyli oslňováni protijedoucí řidiči a aby současně řidič příslušného vozidla měl zajištěn dostatečný dohled.

  Celoevropské zavedení uvedeného systému by mohlo zabránit vzniku až 15 procent těžkých dopravních nehod, k nimž dochází v noci v zatáčkách. Počet těžce či smrtelně zraněných by se mohl snížit až o 1 000.

  Adaptivní světlomety
 • Rozpoznávání dopravních značek

  Systém řidiče průběžné informuje o aktuálním dopravním značení. Kamera umístěná ve vnitřním zpětném zrcátku snímá dopravní značky, k nimž se vůz blíží. Získaná data se porovnávají se známými dopravními značkami a současně navigačními daty, které má systém uložený v paměti. Systém bývá zaměřen na vyhodnocování značek omezujících maximální povolenou rychlost a značek zakazujících předjíždění, a to včetně případných dodatkových tabulek. Upozornění na značku se zobrazí ve formě jejího symbolu na multifunkčním displeji nebo na obrazovce navigačního systému.

  Rozpoznávání dopravních značek
 • Systém rozpoznávání chodců a cyklistů

  Chodci a cyklisté se právem řadí mezi tzv. zranitelné účastníky silničního provozu. Systém dokáže rozpoznat chodce či cyklistu v jízdní dráze vozidla. Pokud řidič včas nezareaguje, vůz jej na nebezpečí střetu upozorní a případně automaticky aktivuje brzdy.

  V městském provozu je 20-30 procent obětí nehod z řad zranitelných účastníků silničního provozu. Uvedený systém umožní snížit jejich výskyt až o 10 procent.

  Systém rozpoznávání chodců a cyklistů
 • Bezpečnostní funkce MyKey

  Systém, který připravila firma Ford, umožňuje nastavit a omezit některé funkce vozidla. To může být velice efektivní například v případě zapůjčení automobilu čerstvému řidiči ve věku do 25 let. Právě tato věková skupina řidičů se řadí k nejrizikovějším. Systém může omezovat maximálně dosažitelnou rychlost, nedovolí nastartovat motor před zapnutím bezpečnostních pásů apod.

  Odhaduje se, že pokud by byla vozidla vybavena tímto systémem, mohlo by ročně dojít v rámci Evropské unie ke snížení počtu usmrcených při dopravních nehodách až o 150.

  Bezpečnostní funkce MyKey
 • Automatický parkovací asistent

  Parkovací asistent během jízdy změří parkovací místo a oznámí řidiči, zda se do něj vůz vejde. Následně může řidiči pomoci tím, že kompletně převezme řízení vozidla, řidič pouze ovládá pedál plynu a brzdy.

  Automatický parkovací asistent<
 • Systém upozornění na vozidla blížící se z boku

  Dokáže řidiče vyjíždějící z parkovacího místa upozornit na vozidla blížící se z boku. Dokáže upozornit na vozidla vzdálená až 30 metrů. Příslušná výstraha je řidiči dávána zvukovým signálem případně doplněným o varovný text zobrazený na středovém displeji.

  Systém upozornění na vozidla blížící se z boku
 • Navigační systém

  Kvalitní navigační systém umožňuje zkrátit délku trasy či dobu jízdy. Navíc řidiči nemusí během jízdy složitě vyhledávat správnou cestu do cíle, a tak se mohou více věnovat situaci v silničním provozu. Osmdesát procent řidičů uvádí, že mohou lépe plánovat trasu své jízdy, 70 procent udává, že kvalitní navigace snižuje pociťovaný stres, 60 procent pak deklaruje, že se mohou bezpečněji věnovat vlastnímu řízení vozidla.

  Vliv využívání navigačního systému na výskyt dopravních nehod nebyl dosud analyzován. Kvalitní navigace však o 16 procent zkracuje ujetou vzdálenost a o 18 procent dobu jízdy.

  Navigační systém

Systémy pasivní bezpečnosti

Zmírňují následky nehody.

 • Aktivní ochrana cestujících

  Proaktivní ochrana cestujících na předních sedadlech Crew Protect Assistant „připraví“ řidiče a spolujezdce na hrozící nehodu. Například při intenzivním brzdění nebo za situace, která bude vyhodnocena jako kritická, se automaticky předepnou bezpečnostní pásy u všech členů posádky. Pokud jsou otevřená okénka, dojde k jejich zavření (s ponecháním malé mezírky) a zavře se střešní okno. Zamezí se tak možnému průniku okolních předmětů dovnitř vozu.

  Pokud by byly všechny vozy v Evropě vybaveny systémy, které připraví posádku na případnou možnost nehody, mohl by se ročně snížit počet zmařených životů o 4 000 a těžkých zranění by bylo o 20 000 méně.

  Aktivní ochrana cestujících
 • Systémy chránící chodce v případě střetu s vozidlem

  V přídi vozu jsou zabudována čidla, která přenášejí signály do řídicí jednotky. Když se automobil dostane do kontaktu s cizím objektem, signály se změní. Řídicí jednotka signály zpracuje, a pokud je vyhodnotí jako lidské nohy, aktivuje se airbag pro chodce. Závěsy kapoty jsou vybaveny pyrotechnickým uvolňovacím mechanismem, který při aktivaci systému uvolní zadní část kapoty. Zároveň se aktivuje airbag, který nadzvedne kapotu o cca 10 centimetrů. Zvětšená mezera mezi kapotou a tvrdými částmi v motorovém prostoru umožňuje deformaci kapoty, která pomůže utlumit sílu nárazu těla chodce. Airbag zakryje celou štěrbinu, kde jsou umístěny stěrače, dále přibližně jednu třetinu čelního skla a spodní část předních střešních sloupků. Systém je aktivován v několika setinách sekundy. Dalším možným řešením je tzv. aktivní kapota. Po kolizi s chodcem se přední kapota během několika milisekund zvedne o pět centimetrů. Riziko zranění chodce se tím sníží, protože přizvednutím se zvětší vzdálenost kapoty od tvrdých částí motoru a vznikne tak určitá „ochranná zóna“.

  Systémy chránící chodce v případě střetu s vozidlem
 • Bezpečnostní pásy

  Bezpečnostní pásy se v automobilech objevují od padesátých let dvacátého století. Za tu dobu celosvětově zachránily více než milion lidských životů. Ostatně není divu. Nepřipoutaní řidiči umírají 14x častěji než připoutaní. Nepřipoutaní spolucestující na předních sedadlech umírají 6x častěji než připoutaní, na zadních sedadlech pak až 4x častěji (navíc v případě kolize ohrožují cestující na předních sedadlech).

  V rámci EU bezpečnostní pásy každoročně zachrání více než 12 000 lidských životů. Pokud by byla míra jejich používání 99%, zachráněno by bylo dalších 2 500 životů.

  Bezpečnostní pásy
 • Airbagy

  Jedná se o vaky, které po svém nafouknutí se v případě kolize chrání těla pasažérů. Dnes se do vozidel instalují nejen přední airbagy, ale také boční, zadní, hlavové i kolenní. Neustále je však třeba připomínat, že airbagy nejsou náhražkou bezpečnostních pásů, ale jejich doplňkem. V případě nepoužití bezpečnostního pásu naopak může nafukující se bezpečnostní vak cestujícího vážně zranit.

  Airbagy umožňují snížit počet obětí z řad řidičů o celou čtvrtinu a z řad spolucestujících o 15 procent. Navíc snižují riziko vzniku vážného poranění hrudníku o 65 a hlavy o 75 procent.

  Airbagy
 • Dětské autosedačky

  Děti, které nejsou přepravovány v předepsaném zádržném systému, čelí sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě. Pokud dojde ke kolizi vozidla v rychlosti 50 km/hod, na posádku působí takové síly, jež znamenají zvýšení hmotnosti každé z přepravovaných osob na 25násobek. Spoléhat na to, že udržíme v rukou třicetikilogramové dítě, jehož nárazová hmotnost bude v okamžiku kolize činit nemalých 750 kilogramů, je pošetilé. Nepřipoutané dítě bude čelit následkům jako po volném pádu z výšky 10 metrů. Belgický institut pro bezpečnost silničního provozu BIVV uvádí, že dokonce náraz v rychlosti 15 km/hod může mít pro nepřipoutané dítě fatální následky.

  Dětské autosedačky
 • Prevence poranění krční páteře

  Ročně je u více než miliónu Evropanů diagnostikován whiplash syndrom (neboli bičové trauma), který utrpěli v důsledku nárazu jiného vozidla do zadní části jejich automobilu. Jedná se o zhruba dvě třetiny všech zranění v silniční dopravě. Dle švédských odborníků přibližně 50 procent všech zranění, která vedla k trvalým zdravotním následkům, vzniklo právě na základě utrpěného bičového traumatu. Deset procent těchto osob trpí závažnými poruchami po celý zbytek jejich života.

  Efektivní prevence vzniku poranění krční páteře v podobě kvalitních sedaček a opěrek hlavy (vč. zadních sedadel) může vést až k 50% redukci vzniku uvedeného syndromu.

  Prevence poranění krční páteře

Ponehodová péče

Komplexní problematika počínaje včasným objevením zraněných po nehodě a případnou dlouhodobou zdravotní rehabilitací konče.

 • Ponehodová péče eCall

  Jedním z konkrétních opatření s potenciálem citelně snížit počty obětí dopravních nehod je veřejný systém tísňového volání eCall. Předpokládá se, že urychlí příjezd záchranných složek o 40 procent v městských a o polovinu ve venkovských oblastech. Navíc včasné nahlášení vzniku dopravních nehod napomůže snížit náklady spojené s výskytem dopravních kongescí, a to o 3 až 17 procent.

  Systém eCall by tak měl každoročně zachránit v Evropské unii až 2 500 lidských životů a snížit závažnost zdravotních následků nehod u desítek tisíců zraněných.

  Ponehodová péče eCall
×
Nahoru