<strong>Rozpoznání únavy řidiče</strong> Rozpoznání únavy řidiče

Systém doporučuje odpočinout si od řízení v případě, že se vozidlo začne pohybovat nerovnoměrně a příliš často vyjíždí z pruhu bez použití směrového ukazatele, neboť to může značit nadměrnou únavu řidiče, který by v jízdě neměl dále pokračovat.
<strong>Rozpoznání únavy řidiče</strong>

Systém může být také založen na analýze chování řidiče v době prvních patnácti minut jízdy. Zaměřuje se především na způsob ovládání volantu. Na základě zkušenosti detekuje rozdíly v zásazích do řízení u unaveného a neunaveného řidiče. Unavený řidič se opakovaně dopouští nechtěných zásahů, řídí strnule, rychlé zásahy jsou provedeny s velkou amplitudou. Řidič je potom na svou únavu upozorněn optickým varováním (symbolem hrnku s horkým nápojem), někdy i akusticky. Některé systémy se zaměřují na monitorování očních pohybů a případně i mimických svalů řidiče. Únava je identifikována v případě častějšího a delšího zavírání očí.

Funkce

  1. Monitorování trajektorie vozidla
  2. Rozpoznávání nerovnoměrné jízdy a možné únavy řidiče
  3. Zobrazování šálku kávy v podobě ikony na přístrojovém panelu s doporučením odpočinout si

Kdy nefunguje: Systém není schopen spolehlivě vyhodnotit míru vyčerpání řidiče, pokud řidič během jízdy zastaví a vypne zapalování, pokud řidič zastaví, odepne bezpečnostní pás a otevře dveře anebo pokud řidič zastaví na dobu delší než patnáct minut.

Systém může řidiče chybně upozorňovat na únavu, pokud výrazně změní styl řízení. To může nastat například v situaci, kdy řidič po delší jízdě po dálnici sjede na komunikaci nižší třídy, kde je nucen častěji manévrovat volantem. Někdy dochází k neodůvodněnému doporučení zařadit přestávku při sportovním stylu jízdy, za nepříznivých klimatických podmínek a při špatném stavu vozovky.

Alternativní názvy: Driver Alert, Driver Activity Assistant, Driver Monitoring System (DMS)