<strong>Line Assist</strong> Udržování jízdního  pruhu Line Assist Udržování jízdního pruhu

Systém prostřednictvím multifunkční kamery umístěné v uchycení vnitřního zpětného zrcátka sleduje vodorovné dopravní značení a vyhodnocuje zda řidič neopouští svůj jízdní pruh bez znamení o změně směru jízdy. Nejdříve systém řidiče varuje vizuálním či zvukovým signálem či varuje lehkým protipohybem volantu, poté zahájí automaticky korekci řízení (např. jemným přibrzděním kol na jedné straně). Systém může být aktivní až od určité rychlosti (např. od rychlosti 65 km/h). Naopak nereaguje při rychlosti jízdy pod 60 km/h nebo při zapnutém blinkru.
<strong>Line Assist</strong> Udržování jízdního  pruhu

Systém nefunguje: Pokud komunikace není vybavena dobře viditelným značením. Systém tedy nefunguje, např. jsou-li vodící čáry skryté pod sněhem, listím, nebo pokud zcela chybí. Je také limitován světelnými podmínkami. Má omezené použití za šera či za tmy. Řidiči musí počítat s tím, že systém nefunguje tam, kde nejsou správně vyznačeny vodící čáry, anebo tam, kde dochází ke zúžení jízdního pruhu anebo kde se nachází provizorní dopravní značení. Systém nedokáže odlišit bílou a žlutou čáru na vozovce.

Funkce

  1. Zvuková a vizuální výstraha na přístrojovém panelu (když se vozidlo blíží k okraji pruhu nebo krajnici vozovky)
  2. Automatická korekce směru jízdy
  3. Sledování středu jízdního pruhu*

* Podmínkou sledování středu jízdního pruhu je aktivace adaptivního tempomatu (ACC).