<strong>Multikolizní brzda</strong> Multikolizní brzda

Se systémem multikolizní brzdy přišla společnost Volkswagen z důvodu zjištění, že téměř 22 % nehod se zraněním bylo způsobeno následnou/ vícenásobnou kolizí.
<strong>Multikolizní brzda</strong>

Cílem multikolizní brzdy je předejít následné kolizi a zabránit tak další nehodě. Po kolizi automaticky v rámci možností daných systémem brzdí automobil a může tak zabránit následným srážkám. Po aktivaci airbagů díky první kolizi či po zaznamenání srážky dvěma senzory systém automaticky začne brzdit na 10 km/h. Tím zajistí, že vozidlo např. nenarazí do protijedoucího auta nebo jiného pevného předmětu. Pokud systém nedokáže plně zamezit druhé srážce, zpomalením však zmírní její následky. Systém zastaví a rozsvítí výstražná i brzdová světla. Řidič přitom může kdykoli převzít kontrolu nad vozem.