<strong>BAS</strong> Brake Assistant  System BAS Brake Assistant System

Brzdový asistent BAS (Brake Assistent System), někdy označovaný jako EBA (Emergency Brake Assistent), zajišťuje v případě nouze zvýšení tlaku brzdné soustavy. Tím zabezpečuje kratší brzdou dráhu vozu.
<strong>BAS</strong> Brake Assistant  System

Tento systém se využívá především z toho důvodu, že velké procento řidičů nedokáže využít v krizové situaci plný potenciál brzd, tedy nebrzdí dostatečnou silou. BAS systém umožnuje v případě krizového brzdění vyvinout maximální brzdný účinek a to bez ohledu na sílu, kterou řidič sešlápne brzdový pedál. Nejen, že mnoho řidičů nedokáže vyvinout dostatečný tlak na brzdový pedál, ale nejsou ani připraveni na zpětnou vazbu systému ABS. Pomalá reakce a nedostatečný tlak na brzdový pedál může v krizové situaci prodloužit brzdnou dráhu. BAS detekuje tyto situace a během několika milisekund dokáže vytvořit maximální tlak brzd.

Tento systém vyhodnocuje krizovou situaci podle rychlosti aktivace brzdového pedálu. Některé systémy BAS a EBA vyhodnocují i rychlost uvolnění plynového pedálu a okamžitého panického brzdění. Při detekci tohoto panického brzdění brzdový asistent opět automaticky vyvíjí maximální brzdnou sílu. Jakmile systém identifikuje krizovou situaci, automaticky spustí plné brzdění, a to mnohem rychleji než jakýkoli řidič.

Díky systému BAS dochází ke zkrácení brzdné dráhy až o 20%. Testy prokázaly, že téměř 90% řidičů v kritických situacích sice brzdový pedál rychle sešlápne, ale již bez potřebné intenzity.

Existují tři základní typy BAS: elektronický, hydraulický nebo mechanický brzdový asistent. Jejich funkce je v podstatě stejná, liší se pouze ve způsobu snímání potřebných signálů. Pod brzdovým pedálem je umístěn snímač, který snímá rychlost a sílu stlačení pedálu.

Dle nařízení EU je brzdový asistent BAS povinnou výbavou všech nových automobilů prodávaných na území Evropské unie od listopadu 2009.