<strong>ABS</strong> Anti-lock Braking System ABS Anti-lock Braking System

Anti-lock Braking System pomocí „inteligentních“ snímačů na jednotlivých kolech a řídící jednotky vyhodnocuje vzájemnou rychlost otáčení kol. ABS tak zabraňuje zablokování kol během brzdění a díky tomu významně přispívá k ovladatelnosti automobilu v mezních situacích, a to především při krizovém brždění. Díky systému ABS v dnešních vozech, nedochází k zablokování kol při prudkém brždění a tedy řidič i při plném krizovém brždění je schopen svůj vůz ovládat a řídit.
<strong>ABS</strong> Anti-lock Braking System
Systém ABS byl v počátcích svého vývoje čistě mechanický s cca 3-mi impulsy za sekundu. V současné době jsou tyto moderní systémy za 1 sekundu příslušné kolo odbrzdit a znovu zabrzdit více než 30x. Systém pracuje od rychlosti 4km/h a to i při jízdě vzad. Systém je od 1. 7. 2006 povinný u každého v Evropské unii prodávaného vozu.