Aktivní  ochrana  cestujících Aktivní ochrana cestujících

Proaktivní ochrana cestujících na předních sedadlech Crew Protect Assistant „připraví“ řidiče a spolujezdce na hrozící nehodu. Například při intenzivním brzdění nebo za situace, která bude vyhodnocena jako kritická, se automaticky předepnou bezpečnostní pásy u všech členů posádky. Pokud jsou otevřená okénka, dojde k jejich zavření (s ponecháním malé mezírky) a zavře se střešní okno. Zamezí se tak možnému průniku okolních předmětů dovnitř vozu.
Aktivní  ochrana  cestujících

Pokud by byly všechny vozy v Evropě vybaveny systémy, které připraví posádku na případnou možnost nehody, mohl by se ročně snížit počet zmařených životů o 4 000 a těžkých zranění by bylo o 20 000 méně.