Konec velkých techničáků, méně byrokracie. Přehled letošních novinek pro řidiče

V průběhu roku 2023 postupně vejde v platnost velký balík změn v evidenci a registracích aut. Komunikace s úřady se zjednoduší majitelům nových, ojetých i historických vozů. První část novinek začala platit od 1. března, další bude následovat od 1. září a poslední přijde na řadu s koncem roku, od 1. ledna 2024. 

Konec velkých techničáků, méně byrokracie. Přehled letošních novinek pro řidiče

Přihlašování aut bude jednodušší.

Technické průkazy

 • Od 1. března se již k novým autům nevystavuje čistopis technického průkazu (známý jako „velký techničák“), který byl dosud předávám při prodeji v autosalonu. Jediným dokumentem sloužícím pro registraci vozu je nově Prohlášení o shodě (tzv. COC list dodávaný výrobcem).
 • Teprve v rámci registrace vozu bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz.
 • Od 1. ledna 2024 se velké technické průkazy ruší zcela, řidiči tak k autu budou mít jen jeden doklad místo dvou.
 • Malý technický průkaz se obohatí o některé nové údaje, podrobnější technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je tak může kdykoliv dohledat třeba přes telefon.
 • K načtení dat z registru silničních vozidel bude stačit zadat číslo registračního dokladu nebo VIN. Informace budou k dispozici i na Portálu dopravy.
 • Změna dvou průkazů za jeden bude postupná, řidiči tedy kvůli ní nemusí na úřad. Při nejbližším úkonu na registračním místě se malý i velký technický průkaz odebere a vydá se místo nich nový.

Evidenční kontroly

 • Od 1. března se prodlužuje platnost evidenčních kontrol ze současných 30 dnů na jeden rok, a to bez omezení počtu úkonů.
 • Protokol o provedení evidenční kontroly nebude nutné předkládat při zápisu vozu ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.
 • Odpadá nutnost absolvovat evidenční kontrolu v případě, kdy se provozovatel auta stává vlastníkem (typicky po ukončení leasingu).
 • V případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat žádný další dokument, postačí pouze potvrzení o pojištění, tzv. zelená karta.

Registrační značky

 • Od 1. března si zájemci mohou rezervovat značku už měsíc před registrací vozidla.
 • Současně se prodlužuje rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, ze tří měsíců na půl roku.

Historická auta

 • Od 1. září bude možné veterány registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů a v Kolíně.
 • Délka lhůty na pravidelné testování historického původu a technického stavu vozidel se prodlužuje ze dvou na pět let.
 • Pro hodnocení byly vytvořeny tři základní kategorie: novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972), poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).


Zpět