Nový bodový systém: Co vás připraví o řidičák?

Od ledna 2024 se změní výše pokut i přísnost trestů za velkou část dopravních přestupků. Jen výjimečně je postih menší, většinou se však zpřísnil. Největším strašákem je bezpochyby zákaz řízení, který řidičům nově hrozí třeba za nedodržení přikázaného směru.

Nový bodový systém: Co vás připraví o řidičák?

Pokuty budou od ledna více bolet, zákaz řízení hrozí za jiné typy přestupků

Změn v bodovém systému jsou desítky a podrobně se s nimi můžete seznámit například v praktické tabulce na stránkách BESIP. Pokuty zvláště ve správním řízení zdražily i několikanásobně, vyplatí se tedy přestupky buď nepáchat, nebo řešit na místě. Rozptyl finančních postihů je velmi široký a v tomto ohledu k žádnému výraznějšímu zpřehlednění nedochází – jen málokdo si asi bude pamatovat, jak vysoká pokuta hrozí za jednotlivé prohřešky.

Jinak ale systém rozhodně přehlednější je, protože se nově udělují jen 2, 4 nebo 6 bodů. Zcela také zmizel zákaz řízení za opakování některých přestupků dvakrát během 12 měsíců – nově zkrátka přistižený řidič zákaz řízení dostane buď hned, nebo vůbec.

Vybíráme ty nejdůležitější změny, které byste měli znát, protože při nich jde „o papíry“. Jejich logičnost nechť každý posoudí sám:

Co se nově trestá zákazem řízení

 • Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy (4-6 měsíců)
 • Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn Stůj! (4-6 měsíců, dříve zákaz až při opakování)
 • Antiradar a neoprávněné užití výstražných světel (4-6 měsíců)
 • Neprodlené nezastavení vozidla po nehodě a opuštění místa nehody (4-6 měsíců, dříve zákaz až při opakování)

Za co už nebude hrozit zákaz řízení

 • Porušení zákazu předjíždění
 • Nedání přednosti v jízdě (dříve zákaz při opakování)
 • Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici
 • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
 • Překročení rychlosti o 20-39 km/h v obci a 30-49 km/h mimo obec (dříve zákaz při opakování)
 • Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce
 • Ohrožení chodce (dříve zákaz při opakování)
 • Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem
 • Neoznámení nehody a neprokázání totožnosti PČR (dříve zákaz při opakování)
 • Omezení jízdy (dříve zákaz při opakování)

Co se trestá vyšším počtem bodů

 • Telefon za volantem (2 → 4)
 • Ohrožení chodce (4 → 6)
 • Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn Stůj! (5 → 6)
 • Překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci a o 50 km/h a více mimo obec (5 → 6)
 • Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem (5 → 6)
 • Překročení rychlosti o 20-39 km/h v obci a 30-49 km/h mimo obec (3 → 4)
 • Řidič bez pásů (3 → 4)
 • Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby (3 → 4)

U většiny přestupků trestaných zákazem řízení se zároveň lhůta prodlužuje, nejčastěji ze 6-12 měsíců na 6-18 měsíců. Týká se to například jízdy pod vlivem alkoholu a drog, překročení rychlosti o 40 km/h a více v obci a o 50 km/h a více mimo obec, jízdy bez registrační značky a se zakrytou značkou nebo řízením se zadrženým řidičským průkazem či bez profesní způsobilosti.

Zpět